Brugernavn

Adgangskode
via acebookRegler for månedens fangst

Din stemme

Hver måned har alle brugere 1 stemme de kan sætte på en fangst. Det kræver dog at man har været bruger i noget tid, før man kan stemme. Du kan stemme ved at trykke på pokalen ud for fangsten. Du kan altid ændre din stemme ved at trykke på en anden pokal.


Tilmeld din fangst

Alle brugere kan tilmelde en fangst til afstemningen. Det er kun lovligt at deltage med én fangst, hver måned. For at tilmelde sin fangst skal man gå ind under fangsten, og trykke på "Tilmeld til måndensfangst" oppe i højre hjørne.

En gyldig fangst skal minimum have fiskens længde eller vægt opfyldt, samt et billede. Vi ser selvfølgelig at den tilhørende fangstrapport er fyldestgørende, altså en god beskrivelse med meget information.

Vi tillader os her på fiskefangster.dk at annullere vinderfangsten hvis vi ikke mener at fangstrapporten er fyldestgørende nok.


Krav til fangsten for at man kan vinde
  • At fangstdatoen er rigtig angivet og fisken er fanget i den pågældende måned.
  • Det originale billede skal altid kunne fremvises, direkte fra kameraet. Dvs. ikke redigeret.
  • Vi ser helst at der både er en person og en fisk på et af billederne, men ikke et krav.

Al form for snyd eller lignende vil ikke blive accepteret, og den pågældende bruger VIL blive blokeret fra Fiskefangster.dk. En person, må kun have 1 bruger på fiskefangster.dk. Ser vi at en bruger opretter sig flere gange for kunne give flere stemmer, vil alle personens brugere blive blokeret.

I tilfælde af 2 fangster med lige mange stemmer, så trækker vi lod om vinderen. Det kan forekomme at vi har 2 eller flere præmier hver måned, og derved vil der så være præmier til 1, 2, 3 plads og osv.

Brugerne bestemmer hvem der fortjener at vinde. Det vil sige at vi på Fiskefangster.dk ikke har indflydelse på afgørelsen. En vinder kan sagtens vinde uden særlig flot fangst, bare fangstrapporten er flot. Dvs. at der er flotte billeder og god tekst.


Lodtrækning om gavekort
I nogle måneder, kan der være lodtrækningspræmier om gavekort.

  • For at komme i lodtrækningspuljen, skal man have oprettet mindst 1 fangstrapport i den pågældende måned.
  • Ved at oprette flere rapporter, forhøjere man sine chancer i lodtrækningen. Dog maksimalt 4 lod pr måned.